Зашиване На Копчета

Зашиване На Копчета

4Копчетата служат не само за закопчаване, но и за украса. Правилното им зашиване допринася много за добрия вид надрехата, а самите копчета и платът около тях не се късат лесно. Копчетата на бельо обикновено се пришиват плътно, а на горни дрехи—така, че да не лежат на плата, а да стоят високо от него колкото е дебелината на тази част, която ще се закопчава на копчетата. Затова трябва при всеки бод да се оставя малко пространство между плата и копчето, за да се образува столче (фиг. 31а). Някои за тази цел, под копчето поставят кибритена клечка или карфица (фиг. 31 в). След като се прокарат няколко бода, клечката се изважда, увива се конецът около образуваното стълбче няколко пъти, пробожда се иглата на вътрешната страна на плата и заякчава. Копчетата се зашиват върху двоен плат, а когато се налага да бъдат зашити върху единичен, от опаката страна на дрехата се поставя парче от двойно сгънат плат (фиг. 31 б).Те се зашиват с двоен конец. Копчета с четири дупки могат да се зашият кръстато, с две успоредни линии, квадратно, елхичка (фиг. 31 г).

Снимка: 3.bp.blogspot.com
Автор: Мартин Петров

Зашиване На КопчетаРейтинг: 4.0 от 5.0 / (2 гласа)