Тъкачески Възел

Тъкачески Възел

За да се научим как да го връзваме, необходими са 3 шнура дълги около 50 см. Забождаме ги непосредствено един до друг, от горната страна на подложката. Тъкаческият възел се получа­ва от две основни действия: 1. Носещ, а и със са работни шнурове. Премятаме шнур с над шнур b и просъхваме под шнур, а след. Това шнур, а под b и с, после над с  опъваме работните шнурове, а и с. Първата половина от работата е свършена.New Picture (32) 2. Шнур, а който сега е вдясно, прокарваме под b над с, след това шнур с над b и, а по диагонал, а под затяга­ме всички шнурове. Връзваме няколко тъкачески възела, за да придобием известна сръчност и да можем да ги правим дори със затворени очи. На фигурата е показан тъкачески възел, на­правен от 2 шнура, препънати през средата. Носещ елемент образуват два средни шнура, поставени един до друг. Ако спаз­ваме разстояние около 1 см, ще получим обикновен мотив в една редица. Друг мотив ще възникне, ако повторим първото действие. Ще получим нещо като спирала.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Тъкачески ВъзелРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)