С Тенджера Под Налягане Се Готви Бързо

С Тенджера Под Налягане Се Готви Бързо

Варенето в тенджера под налягане е широко разпространен и полезен модерен начин на готвене. Умишлено подчертаваме ду­мата „модерен", защото това не е никаква новост в истинския смисъл на думата. Тенджери под налягане е имало още в кух­ните на нашите баби. Съществуват обаче няколко причини, по­ради които те не са се наложили. Една от тях е вроденото не­доверие към сложните уреди, които при повишаване на наляга­нето издават зловещо свистене от излизането на парата, а дру­га - трудната манипулация, която е отблъснала много домакини. Модерните алуминиеви тенджери под налягане са напълно безопасни и се обслужват лесно. Домакинята може без усилие да усвои необходимите знания и да използва всички предимст­ва на тези тенджери при приготвяне на храната. А ето и предимствата на варенето в тенджера под налягане: а) поради по-високата температура в съда (около 120° С) вре­мето на варенето се съкращава с 30—60%, което зависи не са­мо от качеството, по и от големината на продуктите; б) минималното количество вода се отразява благоприятно на качеството, аромата и вкуса на приготвените храни; за да се по­лучи необходимото налягане на парата в тенджерата, според го­лемината на съда се налива вода (най-малко 1/2 л); времетраене­то на варенето се смята от момента, когато от предпазния вен­тил започне да излиза пара; в) съкратеното време за загряване до необходимата темпера­тура и минималният разход на енергия осигуряват големи иконо­мии на време и гориво. Начинът на затваряне и отваряне на тенджерата под наляга­не е описан подробно във всяко указание. Ще споменем само ня­кои общовалидни правила, които трябва да спазваме: 1. Тенджерата под налягане не се отваря със сила и не се загрява празни. 2. Пълни се най-много до 2/3 от обема й. 3. След използване тенджерата се измива добре. Остатъци­те от храна, мазнини и сол може да станат причина за лошо на капака. Установено е, че: — Поради краткото време на варене под влияние на по-висо­ката температура в тенджерата под налягане витамин С. Време, необходимо за варене на някои продукти в тенджера под налягаш. Продукти. Времетраене в минути. Месо. Говеждо от задната част говеждо от предната част говеждо филе говеждо сърце говежди език говеждо шкембе телешко задушено свинско варено свинска глава свински крака свински език овнешка задушена кокошка. Зеленчуци. Картофи небелени. Kъpтофи белени — нарязани. Зеле кълцано. Зеле кисело. Зеле брюкселско. Моркови нарязани. Корени за супа. Бял фасул, накиснат 12 часа. Леща, накисната 12 часа грах, на киснат 1 часа. П л о д о в е. Ябълки цели ябълки нарязани круши нарязани сливи без костилки кайсии без костилки повече, отколкото при традиционния начин на приготвяне на. Храните; — Използването, па тенджерата под налягане не е по-трудно, колкото работата с другите кухненски съдове; — Тъй като продуктите се варят без пряк допир с атмосферен кислород, рискът от загаряне е намален значително; — Храната, приготвена в тенджера под налягане, има по-добри к. усвои качества; — Тенджерата под налягане не е подходяща за варене на ориз 1 тестени произведения; Обелените картофи се варят цели или нарязани на едро. Со­лят се след сваряването.

Снимка: cdn.ozkitchenware.com.au
Автор: Мартин Петров

С Тенджера Под Налягане Се Готви БързоРейтинг: 3.0 от 5.0 / (2 гласа)