Замразени Витамини

Замразени Витамини

При съхраняване на храните чрез продължително варене или изсушаване загубите на витамини са големи. Най-добрите начини за запазване на витамините са охлаждането и замразяването на продуктите. Вече споменахме, че зеленчуците съдържат витамин А, В, В2, С, D и Е и минерални вещества, като фосфор, калций, калий и желязо. След откриването на витамините и на голямото им зна­чение за човешкото здраве се обръща по-голямо внимание на суровите зеленчуци като важно допълнение към храната. Те запад~ пат качествата си най-добре охладени и замразени, а по-малкостерилизирани или сушени. От гледна точка на хранителната стойност е важен и въпросът, как действат замразяването и няколко месечното съхраняване съдържанието на витамините, на минералните и на другите вещества в зеленчуците. Беше доказано, че загубата на витамин. С при спанака, цветното зеле, зеления фасул и граха, съхранява­ни от 6 до 12 месеца при — 18° С, е около 26%. При охлаждане, замразяване. Вита­мин В2 (рибо, Флавин) при граха е 10—22%, при зеления фасул — 4—15%, а при спанака — 30—45%. Витамин А (провитамин) не променя количеството си в съдър­жанието на пресните и на замразените зеленчуци. Незначителни загуби са установени при спанака. При витамин B (ти амин) загубите не превишават 20 % от пър­воначалното съдържание, т. е. при съхраняване чрез замразяване при — 18° Със за период от 6 до 12 месеца практически няма никаква загуба. При по-високи температури на съхраняване (10° С) се на­блюдават по-големи загуби при всички видове зеленчуци. Изследванията показват също, че замразените зеленчуци бел­тъчините, въглехидратите и минералните вещества почти не се променят. Следователно можем да направим извода, че при замразяване съдържанието на витамини в зеленчуците не намалява, а загубите от най-важните хранителни вещества са минимални.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Замразени ВитаминиРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)