Вратите На Шкафа Заяждат

Вратите На Шкафа Заяждат

Ако не е върху равен под или ако с единия крак е върху килима, шкафът се изкривява леко и при отваряне вратите заяж­дат в горния или в долния край. Често деформацията на шкафа е толкова голяма, че вратите не могат да се затварят. „Рецепта­та" за оправянето на вратите е твърде стара просто подлагаме нещо под шкафа, и то под страната на пантите на тази врата, която заяжда в долния край. Ако едната половина от двукрила врата заяжда в горния край, подлагаме под противоположния ъгъл на шкафа. Ако еднокрила врата заяжда в горния край, подлагаме нещо под шкафа от страната на ключалката, а ако заяжда в дол­ния под страната на пантите. Подлагаме с парчета от дебел картон или тънък шперплат според големината па краката. По-добре е да направим няколко тънки подложки вместо една дебела, за да повдигнем шкафа по-лесио на. необходимата височина. Лекия шкаф повдигаме сами (обикновено е достатъчно само да го наведем), а за тежкия тряб­ва да извикаме помощник или да си помогнем с лост, приспосо­бен от дъска, под която пъхаме тухла, трупче и пр.

Снимка: www.moseyonline.co.uk
Автор: Мартин Петров

Вратите На Шкафа ЗаяждатРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)