Обичате Ли Да Плетете Блузка По Нов Начин

Обичате Ли Да Плетете Блузка По Нов Начин

Гръдна обиколка 76 см (за 6—8-годишно дете). Материали. 350 г средно дебела жълта вълнена прежда двой­ка и 150 г синя — за шарките. Плете се на кръгли обикновени куки № 4 и. Основна плетка. Шарките се редуват по следния на­чин: 4 реда жълто, 8 реда синьо, 4 реда жълто, 2 реда синьо. На 10 см гладка плетка съответстват 20 бримки. Плете се като квадрат, от външната обиколка Към средата. Всяка страна на квадрата има 68 бримки. С жълта­та прежда нанизваме 272 бримки. Отбелязваме всяка 68-а брим­ка с цветен конец и плетем в кръг лицева плетка. На Отбелязани­те 4 места свиваме всеки път по 2 бримки, както следва: поема, ме отбелязаната бримка с предходната, като пъхнем дясната кг. На наляво (свиваме на лицева плетка), следващата бримка изплитаме гладко, а двете поети бримки прехвърляме над (пред) ай плетената. Свиваме на всеки два последователни реда. На третия ред не свиваме. Цветните линии редуваме, както обяснихме по-горе. Със свиването постепенно намаляваме бримките и продъл­жаваме да плетем, като прехвърляме плетката на 4 къси игли. Когато свием бримките от всички игли, изнизваме последните 4 бримки на конец, стягаме ги и ги зашиваме от вътрешната страна. Задна част. Плете се също както предната. Платка. Нанизваме по 68 бримки, т. е. 136 бримки към пред­ната и задната част, и наддаваме на всяка страна по  1  бримка,за свързване на двете части. От преждата с основния цвят плетем в кръг на 4 игли ластична плетка, т. е. 1 бримка лицева, 1 грим; га опака. На местата, където сме наддали по 1 бримка, свиваме на всеки ред по съня начин, както при свиването на квадрата. Постепенно намаляваме бримките до 64 и разделяме плетивото през средата (т. е. между свитите страни). Към едната страна наддаваме 1 бримка, за да може ластичната плетка да бъде еднаква от двете страни, и плетем още 9 см ластична плетка, но по-рехаво, за да се облича лесно яката поло. Ръкава започва от долния край. Нанизваме 36 бримки и плетем с жълтата прежда на 3 къси игли (с четвъртата изплитаме) 14 реда ластична плетка. След това означаваме с цветен конец двете средни бримки. Продължаваме да плетем в кръг ли­цева плетка, като от двете страни на двете означени бримки над­даваме на всеки шести ред по една бримка (вземаме конеца меж­ду бримките). На височина 33 см свиваме 7 бримки от края на реда и 7 бримки от началото на следващия ред (началото и краят на реда се опреде лят от платката). С това разделяме плетивото и продължаваме да плетем от лицевата и опаката страна, като свива ме от двете страни по 4 бримки. Същевременно наддаваме средата на ръкава, както досега. Последните 10 бримки свиваме наведнъж. По същия начин плетем и другия ръкав. Довършване. Гладим готовите части леко през мокра кърпа Зашиваме страничните шевове на 19 см, а останалите 19 см обор вят ръкавната извивка, към която пришиваме ръкава. Окол долната част на блузката нанизваме на 4 къси куки 136 бримк от жълтата прежда и наплитаме в кръг 14 реда ластик.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Обичате Ли Да Плетете Блузка По Нов НачинРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)