Лепене На Тапети

Лепене На Тапети

Приготвяне на лепилото. Някои видове специални лепила изискват приготвяне, други може да се употребяват веднага. В това отношение, нека спазваме точно дадените указания, които ще намерим на опаковките на всички видове лепила. Подготвяне на основата. Според вида на основата, върху която искаме да залепим тапети (дърво, зидария, бетон, метал), ще изберем и начина за нейното подготвяне. Първата предпо­ставка за добър резултат е съвършеното изравняване на цялата повърхност. Преди тапицирането и изравняваме ма­зилката, а дребните дупки попълваме с гипс. Накрая изтъркваме основата с шкурка. Преди да сложим тапетите, безусловно не­обходимо е да облепим стената с хартия (макулатура). Преди да залепим тапети върху боядисани стени, трябва да ги изчистим от прах (най-добре с прахосмукачка). Подготвяне на тапетите. При облепването на стените за­почваме от ъгъла. Размерваме и нарязваме тапетите така, че фигурите и отделните им линии да се свързват помежду си. При някои видове мотиви трябва да предвидим около 15% загуба на тапетите. Правилното размерваше и наряза сне са също важно условие за постигане на желания резултат. Използване на лепилото. Според вида ние лепилото, което сме избрали, намазваме равномерно или основния материал (стена, дъска), или приготвените ленти. Обикновено ат препоръчва нама­заният тапет да се слага след десетина мина, а Това обаче за­писи от вида на лепилото. Във всички случаи. Ко нанася ле­пилото върху стената, добре е да намокрим и тапетите изобилно и добре. Лепене. Приготвената лента тапет лепим кг горния край на стената. Добре е от линията, където стената се среща с тавана, да оставим разстояние около 1 см. Прилепваме тапета към сте­ната постепенно, отгоре надолу и с мек валяк или кърпа го притискаме към нея. За удобство предварително нанасяме с от­вее и молив отвесна линия върху стената. Това е неизбежно, ако облепваме стени, чиито ъгли не са прави. Тънките хартиени та­пети без мотиви може да лепим, като ги застъпваме по дъл­жината. При миещите се тапети въздушните мехурчета можем да от­страним, като ги прободем с остър предмет или със спринцовка, с която изсмукваме въздуха. Това важи и за тапетите с фабрич­но нанесено лепило.

Снимка: sdobreff.com
Автор: Мартин Петров

Лепене На ТапетиРейтинг: 4.0 от 5.0 / (3 гласа)