Копчетата Служат Не Само За Закопчаване

Копчетата Служат Не Само За Закопчаване

Историята на копчетата е почти толкова стара, колкото и са­мото облекло, и е неразделно свързана с неговото развитие. Казахме вече, че копчетата служат не само за закопчаване, а и за украшение. От практиката знаем или лесно може да се убе­дим как неподходящи копчета могат да развалят вида на много добре ушитата дреха. Следователно копчетата дават облика на облеклото. И понеже се развиват едновременно с облеклото, те също зависят от модата по отношение на формата, големината и материала, от който са направени. Цветът и функциите, които из­пълняват копчетата също се променят. Съвременната мода на дамското облекло с леко подчертани рамене изисква за палтата средно големи копчета. Елегантните ре­динготи и палтата за по-пълните жени се украсяват с малки и. средно големи копчета. Новите копчета са твърде разнообразни и по форма. Най-желани са копчетата, които се пришиват през средата. Има и мно­го копчета с несиметрични дупчици за пришиване. Материалът също е от значение за модерния вид на копчето. Интересна и модна продължава да бъде комбинацията от дърво и ме­тал. Отново се връщат и модерните в миналото емайлирани копчета. От време на време и тук се среща някое екстравагантно явле­ние. Сега това са вдлъбнатите копчета от метал или дърво, как­то и „панталонепите" кончета, конто се слагат на дамски рокли или костюм чета от шлиферен плат. Пъстротата на копчетата е свързана с пъстротата на дамско­то облекло. Развитието на модата в света засега с насочено към по-малко ярките цветове, но това не означава, че непременно тряб­ва да избираме само убити тонове.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Копчетата Служат Не Само За ЗакопчаванеРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)