Изкуството Да Слагаме Тапети

Изкуството Да Слагаме Тапети

Не можем да твърдим, че тапетите имат само положителни качества, нито, че са последната новост, защото нещо, което на­помня съвременните тапети, са употребявали още старите китай­ци, далеч преди началото на новата ера. Днешните тапети, различни по вид и материал, предлагат доста възможности за подобряване на интериора" в нашия дом. Освен трайност, издръжливост, топлинна и звукова изолационна, способност, лесно поддържане и др. те имат и друго предимст­во— придават на помещението нов вид, допълват хармонично цялата атмосфера и прикриват дребните недостатъци, които до­сега са ни дразнили в жилището. Избраният с вкус тапет е ва­жен художествен елемент, който влияе значително върху среда­та, където прекарваме голяма част от нашия живот. Не е толкова трудно добре и правилно да се постави тапетът, колкото добре и уместно да се изберат неговият мотив (шарка) и цветна комбинация. За техническата страна на поставянето е писано много, а това, което ни интересува, може да научим и от указанията, които се дават при купуването на тапетите. Много повече колебания изживява всяка жена, която търси отговор на втория въпрос. Ако след обсъждания и спорове вече твърдо сме решили, че ще слагаме тапети, наближил е моментът на много потрудите спорове и дискусии, в конто бихме искали да ви по­могнем.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Изкуството Да Слагаме ТапетиРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)