И Това Е Важно

И Това Е Важно

На всички родители е известно децата обичат да експери­ментират. Затова, след като навършат определена възраст, тряб­ва да. Знаят не само задължението си да купуват хляб и мляко, да връщат празните шишета, да изхвърлят кофата за смет и да белят картофите, а и да имат възможност да приготвят в кухнята нещо, което ще бъде за тях радост, а за семейството — приятна изненада. Дори единадесетгодишното дете може да при­готви студена вечеря, Да направи кейк или бисквити от готово. Често, като ги нареже с различни формички. Сигурно след това в кухнята ще има малко разсипано брашно, но нищо не се учи без практика, а един ден тази практика ще бъде добре дошла!

Снимка:
Автор: Мартин Петров

И Това Е ВажноРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)