И Добра Организация

И Добра Организация

Най-напред правим план за храненето. Той, разбира се, не е догма и се изменя според това, което се предлага на пазара. Който не знае какво ще предложи на масата през следващите дни, трябва всеки ден да приготвя нещо „на бърза ръка". Съвсем за­губено е времето, когато на връщане от работа майката се отби­ва в магазина например за ориз, а малко преди нея в същия ма­газин синът й е ходил за хляб и мляко. Много рационално е да разпределим покупките на месечни и седмични. Напълно доста­тъчно е веднъж в месеца (естествено, според броя на членовете в семейството) да попълваме запаса от хранителни продукти, от препарати за миене и пране. Тогава седмичните продукти се определят от плана за храненето и от възможностите за съх­раняване на продуктите в хладилника. Добре е членовете на семейството да помагат при донасянето на големите покупки в къщи. Не се препоръчва да ги правим в пред почивния ден, защото това излишно увеличава натрупването на хора в мага­зините. В този ден можем да свършим в къщи различни дру­ги работи. При такава организация всекидневните - покупки се свеждат само до хляб, мляко, плодове и зеленчуци.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

И Добра ОрганизацияРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)