Хранителни Разтвори

Хранителни Разтвори

Съществуват десетки рецепти за приготвяне на хранителни разтвори от чисти химикали. Излишно е да посочваме техния съ­став, тъй като промишлено се произвеждат много видове, които може да се използват при всички стайни растения. Продават се най-често във вид на таблетки. Хранителния разтвор приготвяме много лесно, според указанията на опаковката, обикновено като разтворим една таблетка в 1 л вода. В стремежа си да осигурим „повече храна" на растенията не бива да увеличаваме концентра­цията на разтвора. Напротив, за растенията, особено за младите и за ново прехвърлените на хидропонно отглеждане, концентра­цията на хранителния разтвор се намалява наполовина, т. е. в 1 л вода се разтваря само 2 таблетка. По същия начин намаляваме концентрацията на разтвора и през зимата. Оптималната концен­трация за повечето от растенията е от 0,1 до 0,3% т. е. от 1 до 3 г соли на 1 л вода. Само някои растения (аспарагус, филодендрон, хризантема) понасят по-висока концентрация. Водата в раз­твора намалява много по-бързо (предимно през лятото), отколко­то хранителните соли, и разтворът се сгъстява, т. е. концентра­цията му се увеличава. Ако съдържанието на солите надвиши 1% (за някои растения и по-малко), растението не може да чер­пи вода от разтвора и, обратно, силно концентрираният разтвор отнема водата от растението и то загива. По тази причина раз­творът в съдовете се допълва само с чиста вода. Водата се на­лива винаги във външния съд и субстратът не се мокри излишно. Обикновено след месец, когато е изчерпана вече и част от хра­нителните вещества, подменяме хранителния разтвор с нов. Със стария, ако не е много мътен, наторяваме растенията, отглежда­ни в пръст. Най-добре е водата, която използваме за приготвяне на раз­твора, да бъде дестилирана или дъждовна. Водата от водопровод или кладенец често бива твърда или хлорирана. В нея таблетки­те с хранителни соли се разтварят трудно, а може да се проме­нят и качествата на хранителния разтвор. С изключение на системното доливане на вода и сменяне на хранителния разтвор, хидропонното отглеждане не изисква специ­ални грижи. Няколко дни след презасаждането пазим всички ра­стения от пряка слънчева светлина, като овреме навреме пръс­каме листата им с вода. За растенията са подходящи същите то­плинни и светлинни условия, както при отглеждането им в пръст. Те са само по-чувствителни към температурата на хранителния разтвор и на субстрата, която не бива да пада дълго време под 15°С. Трябва да помним добре това, особено през зимата, при проветряване или при поставяне на растенията много близо ДС прозореца.

Снимка: www.epicom.ie
Автор: Мартин Петров

Хранителни РазтвориРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)