Малка Домашна „Работилница" За Химическо Чистене

Малка Домашна „Работилница" За Химическо Чистене

Универсално средство, което безотказно премахва всяко петно или зацапване, не съществува. Специфичният състав на всяко средство за чистене на петна трябва да бъде приспособен за да­дената тъкан, произхода на петното и цветовете на плата. За да предотвратим непоправими бели, нанасяме непознатото средство първо на скрито място върху тъканта.New Picture (7) Химическо чистене, но тъканите Замърсяване от. Почистващо средство и начин на чистене. Анилинова боя за коса Пълнител за химикалка Блажна боя Тампон, но мастило. Печатарско мастило. Шоколад Катран. Безир. Горчица. Йод. Индиго. Мастило. Какао Кафе. Туткал. Кръв. 2 части спирт и 1 част амоняк; изтъркване с раз­твор от лимонена или винена киселина; белите тъ­кани избелваме с 3% - ом перхидрол. както при тампон но мастило терпентин и гореща сапунена вода; изпиране хлороформ, Е%-ода оцетна киселина, глицерин, топла вода; последователно изтъркване с изброени­те средства бензинов сапун, разреден хлороформ; последователно изтъркване амонячна пода и 5%-ода оцетна или 10%-ода лимо­нена киселина; изпиране бензин, после глицерин; изтъркване изстъргване, .а остатъкът върху . плата се разтваря с олио, което после се изчиства с бензин терпентин, хлороформ, бензин; последователно из­търкване хлороформ, след това вода; последователно изтър­кване 3 части сапунена сода и 1 част бензин; изпиране спирт; изпиране с вода, омекотена със сода изтъркване с амонячна вода, с 10%-ода оксалова киселина, разтворена в дестилирана вода, след то­ва отново с амонячна вода Сапунена вода,- омекотена със сода; изпиране 3 части сапунена вода, омекотена със сода, и 1 част спирт; изпиране Изпиране в гореща вода с малко спирт или амоняк и препарат за пране вода с амоняк или 5% - ом разтвор на оцетна кисе­лина; изпиране в сапунена вода, омекотена със сода. Продължение: Замърсяване от. Почистващо средство и начин на чистене. Лак. Лак е нокти Калиев перманганат Масло. Мляко Урина Олио. (Плодове. Бира. Петрол Червило. Ръжда. Трева. Мазнина с непознат изход. Яйце. Вино. Изпробване: терпентин, спирт, хлороформ, етер ацетон. Разтвор_ на Тио сулфат (фотографски фиксаж) Тетра хлор, бензин, плен—последователно третиране. 3 части сапунена вода и 1 част бензол, после чиста вода, омекотена със сода; изпиране сапунения йод и малко амоняк; изпиране. 1 част бензол и 1 част тетрахлоретилен; изтъркване със сместа. Амонячна вода и перхидрол; леко се търка, като се внимава с цветните тъкани; първо се изпробва из малко парче дали боята не пуска хладка вода; за петната от черна бира се прибавят малко перхидрол и амонячна вода; изпиране втвърдена капка парафин се изстъргва внимателно с нож, след това се глади с ютия през попивателна хартия; останалата следа се изчиства с бензин бензол, после бензин; изтъркване бензинов сапун и ди хлор, след това спирт; изтърк­ване изтъркване с оксалова киселина, а после с разре­ден перхидрол (върху подгъва на дрехата се про­верява дали боите не пускат) изтъркване със спирт, а ако петното не изчезне—С перхидрол (проверява се дали боята не пуска) пробензол, бензин, хлороформ—последователно изтърк­ване изпиране със сапунена вода с амоняк; ако петното не изчезне, търкане последователно с бензин, 5% - ода оцетна киселина, дихлоретилен след изтъркване със сапунен разтвор се търка с много разреден разтвор на винена киселина и се неутрализира с 10% - ода оксалова киселина и Оме­котена вода. Продължение: Замърсяване от. Почистващо средство и начин на чистене. Проявител. Восък Туш. От повръщане. 5% - ом разтвор на калиев перманганат (хнперманган), след това с 5% - ом разтвор на калиев ииросулфит; изтъркване; изпиране с вода. Изстъргване с тъпата страна на ножа; изтъркване с бензин и гладене през попивателна хартия изпиране в гореща вода сто сапун, към която е прибавен малко амоняк изпиране с хладка вода, а ако не е достатъчно — изтъркване с тетра хлор. Новообразуваните петна се отстраняват лесно с топла вода. Ако използваме сапунен разтвор, почистеното място изтъркваме добре с кърпа, натопена няколко пъти в чиста вода. При чистене на петна с разтворители подлагаме няколко пласта чист безцветен плат под зацапаното място. Когато работим със запалителни ве­щества, трябва внимателно да спазваме указанията за безопасност. Цветни петна върху бели тъкани се избелват обикновено с 3%-ом перхиндрол, към конто може да добавим и амоняч­на вода. В някои случаи оставяме зацапаната повърхност на тъканите да изсъхне добре и внимателно я изстъргваме с тъпата страна на ножа или я изчеткваме. Въпреки че тъканите, които се продават на пазара, обикнове­но имат символични означения, които посочват най-подходящия начин за поддържане и чистене, ще повторим някои общовалидни правила за отделните видове. ПАМУЧНИ Дрехите от мъхести тъкани (дифтин, кадифе, рипсено кадифе) може да се чистят химически или да се перат с вода. При пра­нето спазваме следните правила: — Накисваме в студена или хладка вода; — Използваме препарати за пране, които не съдържат съда; — Не изцеждаме; — Закачаме мокрите дрехи на закачалка и ги оставяме да из­съхнат добре; — Рипсеното и обикновеното кадифе и дифтинът гладим с лека затоплена ютия. ПО 1КЕСТЕРНИ — ВИСКОЗНИ (65% — 35%) Добре е дрехите от такива тъкани да се чистят химически. Ако ги перем, водата трябва да е около 60°С. Използваме препарати за пране, несъдържащи сода. Гладим ги през мокра кърпа с ютия, загрята до 120° С. ПОЛИАМИДНИ Тъканите от чист полиамид или от смес полиамид и коприна перем ръчно с вода (40° С) и препарат за пране. Гладим ги през мокра кърпа със средно затоплена ютия. ПОЛИАМИДНИ — ПАМУЧНИ (50% - %) Чувствителни са към гореща вода. Перем ги в много вода, загрята до 30° С. Изцеждаме леко и сушим на закачалка. Гладим през мокра кърпа с ютия, загрята до 130° С. ВЪЛНЕНИ СЪС СИНТЕТИЧНИ ВЛАКНА (ТЕСИЛ) Имат много ценни качества. Гладим ги, както чисто вълнени­те, през кърпа. За предпочитане е химическото чистене. Панта­лоните и полите може да накиснем и изперем с хладка вода и сапун. Не ги изцеждаме, а ги сушим на закачалка. Леко влажни­те дрехи гладим през кърпа с ютия, загрята до 160—180°С. Дълг ЕНИ Дрехите от чиста вълна не понасят продължително киснене, пране и изваряване, тъй като се степват и сплъстяват. За пред­почитане е химическото чистене.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Малка Домашна „Работилница" За Химическо ЧистенеРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)