Трябва Да Има Ред.

Трябва Да Има Ред.

Всяко нещо—от парцала за миене до подправките—трябва да има определено място. Така се създава ред, който е изключител­но важен, а когато се спазва от всички — няма и неприятности. Всеки трябва да свикне, след като свърши работата си; с даден предмет, да го постави на определеното му място. Няма да за­губим повече време, ако оставим кутията с кибрит на мястото й.Отколкото ако я сложим „набързо" къде да е, а тя се изгуби сред не измитите съдове и никой не може да я намери. Жалко за времето, което се пилее за търсене на нещо, което не е оставе­но на предназначеното му място!

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Трябва Да Има Ред.Рейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)