Субстрати

Субстрати

Най-често се използват напълно нехранителни минерали, чието; предназначение е да осигурят на корените опора. Тъй като коре­ните на растенията дишат, субстратът трябва да дава възможност за достатъчен достъп на въздух до иепотопените части на коре-5 нита. Ето защо се използват материали с такава структура и състав, които осигуряват запазването на определена влажност, за да не засъхват корените, но не позволяват на водата да се прос­муква от тях и да мокри прекалено горната част на корените предимно в основата на листата. В прекалено мокрия субстрат  много скоро се появяват зелени водорасли. Най-подходящи за повечето растения са субстратите с големина на частиците от 5 доя 10 мм. Ако растенията са слабо развити или с къси и нежни, използват се и по-дребни частици — с големина от 3 до 5 мм, които дават възможност за по-добро просмукване на бранителния разтвор. В такъв случай на дъното на съда и по нареждаме слой частици с големина от 2 до 3 см. Най-често използвани субстрати са едрият речен пясък и раз­дробените гранитни, силикатни или тухлени частици. Всички ма­териали се измиват добре с течаща вода и след като изсъхнат, се разпределят чрез сито със съотзетствуващи отвори на мрежата. Може да се използват л специално приготвени материал. Като например перли, керамзит или гранулиран полпстирен. Всич­ки те имат предимства и недостатъци, затова ще се ръководим предимно от достъпността и цената им. Едно нещо обаче не бива да забравяме — субстратът е предназначен главно да закрепва растението в съда и обикновено неговият слой не е особено де­бел. Поради това за силни или буйно растящи растения не използваме леки материали, като например перли или гранулиран полистирен, в които растенията лесно биха се преобръщали.

Снимка: i53.tinypic.com
Автор: Мартин Петров

СубстратиРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)