Спретнато И Прегледно Подреждане

Спретнато И Прегледно Подреждане

New Picture (4)Проверете дали все още не е останало някое неизползувано място в жилището! Така нареченият „разхвърлян" човек често слага различни не­ща къде да е само защото му се струва, че мястото, предназна­чено за тях, не е съвсем подходящо. Разбира се, той е прав.ако се съпротивява на въведени нерационални навици. В този слу­чай идва на помощ основната промяна, в която участва цялото семейство. Ако смятаме, че е загубено време да ходим чак до гардероба в спалнята за чорапи или за носна кърпа, те трябва да бъдат „под ръка" някъде другаде. Можем да си помогнем, като подредим личното бельо на всички членове от семейството във вградени шкафове и шкафчета в коридора, като осигурим повече ниски и по-малко високи чекмеджета, като използваме всички, чупки на стената, където зад завеса може да стои ко­шът за прането и др., като на вътрешните стени на шкафовете заканваме шалчета, колани и т. н. Под рамките на прозорците често има подходящо място, където можем да сложим или скрием зад завеса шкаф за книги и списания. Разгледайте посочените седем примера и те може да ви ориентират как да улесните подреждането на вашия дом. 1. Какво да правите с електромера, който е нужен, но не е красив? Може би някъде имате чекмедже от стар шкаф? Ако ня­мате, ще си направите лесно от летви и дъски и ще го закачат  стената, както е показано па фигурата. Размерите се определят от големината на електромера. Закрепете здра­во летвите, залепете ги и ги захванете с винтове или с. Гвоздеи. - Преди да  закачите така   направената  вратичка шкаф,  вкопайте  в  стената дървени трупчета и ги гипсирайте или използвайте дю­бели.. Вътре може да слага­те   различни предмети — ре­зервни    бушони,    шнурове, смелите за електричеството, кабарчета, ключове,  включително. и такива, които „може да потрябват някой ден", препарати за чистене, щифтове, или канап 2V Поставете на стената между масата и шкафа летва с раз­мери 50><20 мм и на нея може да слагате капаци, сита, четки. 3. Практична и красива е цветната лакирана съдинка за кух­ненски помагала. Сигурно няма да ви е трудно да си приготви­те основа, например с диаметър 16 см, върху която да поставите ламаринена съдинка, висока около 18 см, закрепена към кръгла дръжка с диаметър 1,5—2 см 4v Често се сърдим, че четките и кремът за почистване на обувките не са ни под ръка. На фигурата е показано как може ей ги подредите прегледно. Сигурно ще намерите подходящо място на стената, където да окачите собственоръчно направено шкафче с отвесни подразделения. Преди да започнете да го пра­вите: обаче, не забравяйте да измерите най-голямата четка и да .Помислите колко различни туби и кутии искате да подредите. 5 и 6. Често в коридорите и в антретата виждаме захвърле­ни обувки или пантофи, а това не е никак приятна гледка. Мя­стото,, предназначено за тях, явно не е лесно достъпно. Закачете обувките просто на свободното място между двете врати в ан­трето или направо на вратата. Една завеса ще прикрие всич­ко. От стоманен тел с диаметър от 4 до 6 мм направете дъгови рамки (както е показано на фигурата) и ги закрепете за летвата, която после окачете с винтове или пирони на вратата или на стената. Според мястото, с което разполагате, може да сложи­те няколко летви. Отделни дъгови рамки може да закрепите  и направо към шкафа. Формата и големината на рамките първо се изпробват по една от обувките. 7. Ако имате три шкафа, а мястото стига само за два от тях, разделете на две единия шкаф, махнете подложките или краката му и сложете двете половини под двата цели шкафа. Така ще се получи цяла стена от шкафове, а в тях ще се поберат много неща.New Picture (5)

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Спретнато И Прегледно ПодрежданеРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)