Според Нашата Височина

Според Нашата Височина

Важно е също на каква височина са ръцете, когато извърш­ваме немного тежка кухненска работа. Например когато чистим зеленчуци и белим картофи, ръцете се изморяват най-малко, ако се движат приблизително на височината на сърцето. Същевремен­но това е най-подходящото разстояние между очите и обработва­ния продукт.При по-изморителните работи, като например застилането на леглата, оптималната височина е по-малка. Серийно произвежданите кухненски мебели са спрямо средния човешки ръст. По-големите отклонения (главно за ниските фигури) можем да отстраним лесно, като върху пода поставим скара със съответната височина. Грижливо изравнените разлики във височината, улесняващи работата в кухнята, може лесно да изгубят значението си при неефективно подреждане и разположение на пособията и сдадете. В случая е в сила простото правило: колкото по-често използваме някой предмет, толкова на по-достъпно място трябва да бъде поставен! Удобни за целта са шкафовете, полиците и другите приспособления, които се закачват на стената.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Според Нашата ВисочинаРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)