Символични Знаци Върху Различните Видове Текстилни Произведения

Символични Знаци Върху Различните Видове Текстилни Произведения

New Picture (8) Най-често се използват 4 знака. Ютията е символ на кла девето. Броят на точките върху нея показва степента, до която може да се загрее: 1 точка — около 200° С — при гладенето не се налага спе­циално внимание; 2 точки — около 150° С — винаги трябва да се внимава; 3 точки—около 115°С — изисква се специално внимание. Зачеркната ютия показва, че гладенето е забранено. Баничката е символ на прането, а цифрата върху нея озна­чава приблизителната температура на водата в градуси по Целзий: 1-ва степен — не е необходимо специално внимание; 2-ра степен — изисква се известно внимание; 3-та степен — необходимо е специално внимание; 4-та степен — прането е забранено. Триъгълникът с означение С1 разрешава, а зачеркнатият триъгълник забранява избелването с хлор. New Picture (9) Барабанът (кръгът) е символ на химическото чистене. Буква­та в него показва вида на използвания разтворител. 1-ва степен — разрешава се използването на бензин или друг органичен разтворител със същите качества; 2-ра степен — разрешава се използването на бензин или перхлоретилен; 3-та степен — разрешава се използването ма бензин, перхлоретилен или трихлоретилен; 4-та степен — забранява се химическото чистене.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Символични Знаци Върху Различните Видове Текстилни ПроизведенияРейтинг: 4.0 от 5.0 / (2 гласа)