Седнала Или Права

Седнала Или Права

Продължителната работа в кухнята може успешно да се ра­ционализира. Първо преценяваме дали височината на работната маса съответства на височината на нашата фигура, за да мо­жем да държим тялото си в естествено положение. Тогава умо­рата е минимална. И най-подходящото положение на тялото оба­че става изморително след известно време, ако нямаме възмож­ност да го променим. Затова е добре, ако кухнята позволява да мием съдовете, да приготвяме яденето и като последовател­но сменяме положението си и работим ту седнали, ту прави. Статистически е установено, че жените все още извършват по-го­лямата част от кухненската работа по традиционния начин — прави. Можем да избегнем този изморителен начин на работа без големи трудности. Най-важното условие е да намерим за целта подходящ работен стол с променлива височина на седалката и с удобна облегалка, която да ме ограничава движението на ръцете. Седалката трябва да бъде със заоблени краища, за да не се огра­ничава кръвообращението на краката.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Седнала Или ПраваРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)