Разбудена Красота

Разбудена Красота

Сравнително рано и лесно може да разбудим и накараме да напъпят и се разният някои клончета — например от кестени, чиито свежи листа изпъкват в големи вази. Подходяща за ускорено раз­цъфтяване при домашни условия е и любимата форзиция, която често неправилно наричат „златен дъжд". Клонките разцъфват много лесно, а някои подвидове с наситения си цвят и едри цве­тове са особено красиви. Почти в рекорден срок може да получим цветове от някои видове жасминови храсти, чиито дребнички, ароматни, наситено жълти цветове цъфтят от декември до февруари. С клончета от други храсти и дървета, като декоративна сли­ва, японска череша, дюля, алпийско френско грозде, ранните ви­дове спирся, допълнени с клончета върба, украсяваме много ус­пешно жилището през зимата. За ускорено разцъфтяваме избираме отрязваме само клон­ ги с много пъпки, като винаги се съобразяваме с по-нататъшно­то развитие на растението. Когато ги режем в студено време, трябва да внимаваме да не изроним замръзналите цветни пъпки, които са много крехки. Не внасяме клонките веднага в топло по­мещение, а ги оставяме на хладно място, за да се размразят по­степенно. Отрязваме ги късо, правим надлъжен разрез и ги по­топяваме целите за няколко часа в хладка вода (30—35° С). Едва тогава ги слагаме в широк съд пак с хладка вода на топло, на­пример в кухнята, където влажността обикновено също е подхо­дяща. Увеличаваме влажността, като няколко пъти през деня пръскаме клонките с хладка, но в никакъв случай с топла вода. Поне два пъти седмично сменяме водата в съда, като същевре­менно скъсяваме по малко клонките. Окончателният успех от ранното разбуждане на декоративни клонки при домашни условия зависи до голяма степен от темпе­ратурата и влажността на въздуха в помещението. Когато внесем клонките в много топло и сухо помещение, пъпките може да се спекат. През декември и януари времето за ранното разбуждане на от­делните видове дървета и храсти продължава 3—4 седмици, понякога и повече, а по-късно, през февруари и март — много по-кратко време.

Снимка: veliko-tarnovo.net
Автор: Мартин Петров

Разбудена КрасотаРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)