Проблемът На Тинейджерите - Бременността.

Проблемът На Тинейджерите - Бременността.

Къде е грешката? Защо в Англия има толкова много майки-тинейджери, повече от всяка друга страна в Западна Европа? В края на тази година около 117 000 момичета-тинейджери ще бъдат бременни, а 8 000 от тях са на под шестнадесет години т.е. под възрастта на зрелостта. Това, значи, че Англия държи първо място по раждаемост на тинейджерите в Европа. Бременността всред тинейджерите става вече национален проблем. По-съществено от публикациите в пресата е страхът на родителите на младите момичета. Но за щастие и политиците вече се заеха с него. В издадения документ "Здраве за нацията" за първи път са набелязани основни насоки за намаляване на растящия брой случаи и начините, по които тези забременявания ще намалят значително до две хилядната година. Този проблем не е нов. Та нали Жулиета е била на 14 "' години! В миналите столетия се е смятало за нормално - момичета на тази възраст да се омъжват и да раждат деца. Въпросът е защо сега при широко разпространеното образование, при наличието на толкаво многото противозачатъчни средства, жените в Англия все още неразумно поемат риска на случайни забременявания, а с това за бъдещия си живот? Отговорът е така комплексен и противоречив, както е самата с*ксуалност. Тийнейджърите не са единствените, които поемат този риск. Всъщност всяка една от три бременности е незапланувана и в повечето случаи е при жени между двадесет и тридесет години. Многобройни проучвания показват, че много от пълнолетните жени се любят нерядко без предпазване с презерватив и не употребяват ефикасно противозачатъчни средства. Затова не могат т дават съвети на тинейджерите, тъй като те самите поема опасния риск. Факт е, че младите хора започват да водят по-рано с*ксуален живот, отколкото предишните генерации. Около половината от момичетата и една трета от? момчетата на шестнадесет години твърдят, че са имал полова връзка преди да стигнат до тази възраст. Това контрастира с данните от 1964 г. - два процента от момичетата и шест процента от момчетата. Голямата промяна през тези години стана поради увеличаващия се натиск за открита с*ксуалност. През 1964 г. бе може би така трудно за един младеж да приеме, че е с*ксуално активен, както сега е да си признае, че е девствен. Този натиск дойде от много страни, тъй като с*кса - говорим за хетерос*ксуалния - бе използван в продажбата на всичко, към което младежите имаха интерес - от дъвката до поп музиката и видеото. Рекламите широко огласяваха, че с*ксът е жизнено важен ингредиент на щастливия живот и че ако нямате активни с*ксуални връзки вие просто не живеете. . С*ексуалната връзка доказваше, че си станал вече голям, а всеки тийнейджър би желал да е точно такъв. Откритото послание на обществото ни беше: "Бъди мъж." Но за младите момичета подтекстът гласеше: "Не ставай проститутка и не забременявай." Очакваше се, че младите хора добре ще осмислят за себе си това могъщо и сложно послание. Но поради липсата на опит, самоувереност и зрялост много тинейджери се оказаха плахи и уязвими, когато се стигнеше до с*кс. Може би възрастните си мислеха, че тинейджерите по това време знаят всичко по този въпрос, но много млади хора поеха по пътя на с*кса с малко или почти без никакви познания, които да ги ръководят. И досега при едно десет от момичета се случва менструацията му да започне, без преди това да е чувало нещо за този процес. Нерадостна е картината за нашите училища и особено за с*кс-просветата. Новата национална програма подчертава ясно, че училищата трябва да включат въпроса за човешкото възпроизводство в научните си програми. Но други съществени страни в с*ксуалното обучение - взаимоотношенията, с*ксуалността, любовта и стойностните и - може би са подценени или са обект на други отдели и общата програма за здравно обучение. Тези неща не стават по задължение. Докато някои училища дават, наистина блестящо с*кс-образование и добре подготвят учениците си как да изразяват и разгръщат чувствата си в живота, други - провеждат това обучение сухо, само на биологична основа. Едно скорошно изследване, а и статии в младежки списания изразяват подчертано недоволство от с*кс-образованието. Повече от 70% от анкетираните ученици заявиха, че не са получили достатъчна ориентация в училище върху проблемите на с*кса. 61% от младите хора под шестнадесет години са били запознати с противозачатъчните средства и само 16% с въпросите на СПИН. В изследването имаше коментарии от рода на тези: "Когато бях петнадесетгодишен, моят учител ни обучаваше три месеца по въпросите за с*кса, без през това време да спомене нито веднъж думата с*кс " или "Учителите много се смущаваха и ни показваха един филм за плъхове." Повечето млади хора имат желание да говоря по въпросите на с*кса със своите родители, но на практика главният извор на информацията им са техните приятели, след тях са родителите и после учителите. Момчетата по- трудно се решават да говорят по този въпрос с родителите си. Едно изследване показва, че 44% от тях са говорили с родителите си, докато за момичетата този процент 67.; Щом като повечето от младите хора се обръщат за сведения към своите приятели, каква е вероятността те да знаят повече от тях за с*кса и противозачатъчните средства? Според изследванията ни много млади хора смятат, че не може да се забременее при първата полова връзка, ако я осъществите прави или веднага се измиете. Учудващо е и публикуваното в едно списание писмо на младо момиче, в което то разкрива, че ужасно се страхува да не е забременяла, тъй като докоснала с ръка празна кутия от презервативи! Правилно с*ксуално възпитание, съответно подпомогнато от различни фондации, може да окаже добър ефект върху ужасяващата цифра на бременността при тинейджерите. Това, съчетано с една широко обхватна мрежа служби за противозачатъчни средства, организирана специално за тинейджерите, може да има решаващ ефект за значителното намаляване, според програмата на правителството, на бременните момичета под шестнайсет години в оставащите седем години до две хилядната. В решаването на този проблем трябва да вземат участие и други институции като службата по семейно планиране, регионалните здравни служби и т.н. Но осигуряването на по-добро обслужване е едната страна на въпроса, другата е - да убедим младите хора добре да се ползват от тях. Макар кампанията, проведена за забрана на противозачатъчните средства за момичета под шестнадесет години да се провали, тя все пак убеди едно поколение тинейджери, че ако поискат от лекаря рецепта за противозачатъчни таблетки, то той ще съобщи това на майките им. Лекарите имат законното право да предписват такива средства на момичета под шестнадесет години, но младите момичета все още не са сигурни каква ще бъде реакцията на домашния им доктор. Изисква се смелост, за да потърсиш съвет и в службата по семейно планиране, особено пък за момичетата от селските райони, в които лекарят може да бъде приятел на семейството, тъй като е единственият за района. Младите хора се решават да потърсят съвети от тези институции, когато са сигурни, че тяхната анонимност ще бъде запазена. Освен недостатъчното с*кс-възпитание и недостатъчността на съответни здравни служби, съществува и друг проблем - много млади момичета имат негативно отношение към собственото си тяло. Други се боят, че в сегашните времена на рецесия и безработица нямат шансове да си намерят подходяща работа и с това да станат независими както възрастните. Да добият опит в с*кса още в ранните си години сигурно се струва привлекателно за тинейджерите. Раждаемостта за жените между 15 и 19 години е най-висока в Англия - 32 на 1 000, тази в Дания, Франция и Холандия е с 10 на 1 000. Абортите при тинейджерите са 30 на 1 000 за Англия, срещу 4 на 1 000 за Холандия. Проблемите са ясни и малкият процент бременност в гази възраст в Холандия показва, че могат да бъдат разрешени. Там обществото има по-открити и широки виждания към проблемите на с*ксуалността и с*кс-възпитанието е на по-добро ниво. Младежите биват насърчавани да търсят съветите на службите по фамилно планиране. В резултат на това е дошла нова генерация от добре ориентирани млади хора, които започват с*ксуалния си живот не толкова рано и случаите на незапланувана бременност са значително по-малко. С по-голяма решителност и ние можем да направим това. Новата национална програма, в центъра на която стои този проблем и конкретните й насоки са едно добро начало. Не трябва да забравяме обаче, че английският манталитет е далеч по-различен от този на холандците. Една открита и свободна дискусия за с*ксуалността с младите хора все още ни се струва възможна в по-далечно бъдеще, защото се оказва, че средно статистичният англичанин трудно преглъща даже телевизионна реклама за дамски превръзки. Докато вече много политици осъзнават необходимостта от по-добро с*кс-възпитание и съответни институции, идеята да се обучат тинейджерите как да си служат с презервативи вбеси много хора, които твърдят, че обучението на младите хора по с*ксуалните въпроси ще окуражи само безразборните им връзки. Но опитът на Холандия и другите изследвания показват, че доброто с*кс-възпитание играе съществена роля в подготовката на тинейджерите да вземат отговорни решения и вероятно ще ги накара да се откажат от с*ксуални връзки в ранните си години. При сегашното положение в Англия много тинейджери започват с*ксуалния си живот без помощта на съответни познания. Затова и много от тях дават своя принос в покачване числото на забременелите момичета в тази ранна възраст. Не е Ли дошло вече времето да насочим националната си енергия и да осигурим на младите хора онези средства и способи, които ще им помогнат да вземат отговорни решения за взаимоотношенията си и за с*ксуалните си връзки? Само така те ще могат да се предпазят от нежеланото случайно забременяване.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Проблемът На Тинейджерите - Бременността.Рейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)