Практично Лигавниче

Практично Лигавниче

Лигавничето на фигурата има много предимства. Използваме го продължително време  при деца от 6-месечиа до   2-годишн възраст. На гърба се закопчава с копче и за да не пада в чиния, та по време на яденето, когато детето вече седи на масата, със завързва с ширит. Правоъгълната част се прави по-дълга и дол бият й край се прегъва на ширина 5—6 см. Прегънатата част с пришива здраво само в двата края. На коремчето се образува нещо като продълговат джоб, където се задържат капките или три хита от храната. Лигавничето шие от хавлиен плат и може д го подплатим с найлон.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Практично ЛигавничеРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)