Подготвяне И Засаждане На Растенията

Подготвяне И Засаждане На Растенията

Би било добре, ако намерим хидропонно отгледан разсад, тъй като прехвърлянето на растенията от почвено към безпочвено от­глеждане е доста сериозна промяна, към която те трябва да се приспособяват. Най-често обаче сме принудени сами да си при­готвим растения. Използваме колкото е възможно по-млади и здрави екземпляри, които понасят смяната на средата добре. При по-старите растения може да се повредят и загубят корени, а от­там да се спре растежът. Внимателно изваждаме растението от саксията заедно с цялото коренище и измиваме плъстта с хладка вода. Работим много внимателно, за да не повредим корените. Няколко пъти сменяме водата, изрязваме мъртвите и повредените корени и засаждаме растението. Когато използваме съд от две части, засаждаме растението във вътрешната част, като първо просъхваме корените през отворите на дъното. След това покри­ваме дъното с тънък слой сух мъх (най-добре торф), конто за­държа субстрата, и пълним съда със субстрат почти догоре. Трябва да засадим растението толкова дълбоко, колкото е било преди това в почвата. Задължително е да спазваме условието основата на стъблото и част от корените винаги да бъдат пад нивото на хранителния разтвор. Пълним външния съд с хладка вода, докато корените се по­топят най-малко до половината. Внимаваме водата да не се размъ­ти от разпадането на повредени корени или от остатъци неизмита пръст. В такъв случай трябва да я сменим н да измием съда. След няколко дни, когато започне образуването на нови корени (обикновено след около седмица, но този период зависи от много фактори), заменяме водата с два пъти по-разреден хранителен разтвор. След около 2 до 3 седмици сменяме хранителния разтвор, като този път може да сложим цялото количество хранителни вещества. Същевременно намаляваме нивото на разтвора така, че да бъде потопена само около 7з от корените. Контролираме ре­довно нивото на хранителния разтвор (особено през лятото), като внимаваме да не се колебае много. При нужда допълваме с вода. Ако използваме пластмасови саксии, които не се закачват във външния съд, а се слагат направо върху дъното му, при подготвянето на растенията постъпваме по същия начин. На дъно на саксията обаче не слагаме мъх или торф, а закриваме отвори­те например с парче керемида и отгоре насипваме слой от по-едър материал. При този начин на отглеждане корените не стигат до хранителния разтвор свободно, а остават в саксията. Следователно засаждаме растението в нехранителен субстрат, както в пръст. След като подредим саксиите, във външния съд наливаме първо чиста вода, а след няколко дни — разреден хранителен разтвор, който след около месец заменяме с нормален (неразреден) разтвор. Отново напомняме, че нивото на хранителния разтвор в съда мо­же да се колебае само от 1 до 3 см. За засаждане може да използваме с успех и издънки или изрязани клонки, които размножаваме сами чрез вкореняване вя вода или във влажен пясък. Тези растения са вече привикнал към водната среда, затова лесно се приспособяват към хидропо бика. Издънките или клонките може да вкореним в силно разре­ден разтвор на хранителни соли, а след появяването на корени постепенно увеличаваме количеството на хранителните вещества.

Снимка: www.healinggardenspaces.net
Автор: Мартин Петров

Подготвяне И Засаждане На РастениятаРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)