Подготовка За Пране

Подготовка За Пране

Преди да започнем да перем, разпределяме прането на три групи, независимо от това, какъв препарат ще използваме: 1) дрехи, които понасят алкални препарати и изваряване в тях: 2) дрехи, които се перат в гореща вода, но не се изваряват; 3) фини дрехи с чувствителни цветове, които понасят само неутрални или много слаби алкални сапунени разтвори — хладки или средно горещи според вида на тъканта. Към първата група спада прането от памучни матерни или памучни смеси, като пелени, бебешки дрешки, покривки, лично и спално бельо, кърпи, калъфки и др. Отделна подгрупа образуват носните кърпи, много замърсеното и намаслено бельо. Във вто­рата група влизат пижамите, цветното бельо, цветните покривки, завесите, бельото от салон. Третата група включва финото бельо и трикотажа от вълна и коприна, като блузи, пуловери и др. Отделна подгрупа образува чорапите, блузите и якетата. Начинът на  работа зависи от вида на прането, от перилния препарат, от пералното помещение и от времето, което трябва да се отдели за пране. Подреждаме програмата си така, че да използваме всички помощни средства при най-голяма икономия на време. Във всяка група изпираме най-напред бялото пране.После позацапалото и накрая многоцветното и тъмното. Вечерта преди голямото пране трябва да подредим дрехите според реда, но който ще ги перем. Добре е за тези, които ще накисваме, да определим начина на накисването. Ако е възможно, оставяме пра­нето да кисне през нощта във ваната или в други по-малки съдове. За накисване използваме подходящи препарати, които разтваряме в съответното количество вода. Използването на перална машина улеснява много целия про­цес. Обикновено начинът, па работа, който трябва точно да се спазва, е посочен. Ако пералнята е вибрационна, не е необходимо да изваряваме дрехите. Прането е сложна операция и днес. Но вече не поради вло­жения труд, а заради различните начини за изпиране га отдел­ните видове тъкани. След като се простре и изсуши, прането се глади на специална дъска или на маса. При гладенето също се съобразяваме с вида па тъканите.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Подготовка За ПранеРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)