Поддържане На Съвременното Домакинство

Поддържане На Съвременното Домакинство

New Picture Бързото повишаване на жизненото равнище измени основно жи­вота не само в града, но и на село. Модернизирането на дома­кинството облекчава домакинския труд, но изисква и ново отноше­ние към организацията му. Затова на по-неопитните и млади до­макини още отначало ще напомним някои интересни мнения на специалисти, посветили живота си, за да облекчат и опростят “неблагодарния труд ", свързан с почистването и поддържането на жилището.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Поддържане На Съвременното ДомакинствоРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)