Плодове За Здраве И Хубост

Плодове За Здраве И Хубост

Употребата на плодове се възприема като нещо най-обикновен по и често дори не си даваме сметка какво значение нямат те здравословното ни състояние. Плодовете съдържат преди всичко голямо количество витамин, С който е необходим за живота като вещество, предпазващо организма от развитието на различни болести. Плодовете и зелените буци съдържат и много други витамини, т. н., както и минерални вещества, най-важни, от които калцият, фосфорът и желязото. Те съдържат също малки коли­чества белтъчини, захари и мазнини. Най-голямо значение за организма имат пресните плодове. Е замразените плодове се запазват известно количество хранител вещества. По-малко полезни (но все пак може да се препоръчат; са различните конфитюри, компоти, мармалади и сушени пол зове. За да разберем необходимостта и значението на плодовете трябва да знаем нещо за действието на отделните витамини, кои то те съдържат. Калоричната стойност на плодовете и е голяма. Тя се допълва с другите храни, съдържащи белтъчини, мъгла хидрати и мазнини. Плодове консумират предимно запад| приятния вкус и аромат и съдържанието на витамини. Те ни доставят на нашия организъм изключително ценни бе тества. Витамин С е абсолютно необходим за живота — без него би загинал. За разлика от другите живи организми червеният организъм не може да го произвежда сам, а го получа чрез храната. Дълго време за витамините не се знаеше поп нищо. Само опитът, придобит в продължение на няколко века показа, че при дългите пътувания мореплавателите са загивали поради недостиг на витамин С, тъй като не са консумирали под зове и зеленчуци. Витамин С е важен за обмяната на веществата, за образуването на междуклетъчната съединителна тъкан той е незаменим за цялостната устойчивост на организма среща инфекции и подпомага заздравяването на раните. Според по следните изследвания той играе важна роля за предпазване простудни и вирусни болести. При достатъчно количества витамин С в организма човек не боледува или боледува твърд рядко, като болестта протича по-бързо и по-леко. Човешкият организъм се нуждае дневно от около 75 мг ви танин С. При специфични условия обаче, например при работа голямо натоварване, при бременност, кърмене и т. н., неговия] разход значително се увеличава. От биохимична гледна точка ви танин С е твърде чувствителен. Той се разрушава сравнителт бързо дори и без да се подлага на варене — достатъчно е да 1 използват неподходящи уреди (например плодовете да се pd бат с ръждясал нож и др.). Ако плодовете и зеленчуците сШпетвеният източник на витамин С, правилното им обработване  словно необходимо. Витамин Р (ниацин) участва също в обмяната на ве­ни - с двата. Освен в плодовете се съдържа в рибата, варивата и шитото. Организмът изразходва дневно около 2 мг витамин. Съдържа в храните от животински н растителен произход. Той има голямо значение за обмяната на в организма, главно гря преработване на захарите, и при повишеното им приемане се увеличава и разходът му. Предимство на витамин E, че не се унищожава от висо­ките температури. Дневният му разход е около 2 мг. Трябва обае да се приема всекидневно, тъй като за разлика от някои Дран витамини не се натрупва. Човешкият организъм може да има и запас само 25 мг ти амин. Включва се главно при лечението някои болести на нервната система. Витамин В2 (рибо, Флавин) участва във всички възлови про­цеси при обмяната на веществата се в много храни. Ме се разрушава при обикновената топлинна обработка на храни, по се разпада от светлината — например мляко, престояло 2 часа на слънце, губи 85% от съдържанието на рибо, Флавин. Някои стомашно-чревни бактерии произвеждат също витамин В2. За човешкия организъм са необходими дневно около 2 мг. Използу-иа се успешно при лечението на някои кожни болести. Витамин А (ретинол) не се среща в плодовете като готов витамин, а като т нар. Бета каротин, от който в човешкия органи-п. М се образува витамин А (от две молекули Бета каротин се получава една молекула витамин А). Необходимото дневно коли­чество ретинол е около 750 мг. Витамин А влияе благотворно пьрху зрителния анализатор предимно при здрач. Ако липсва, по­лучава се т. нар. кокоша слепота. Необходим е за живота на ня­кои клетки, главно на кожата и роговицата на окото. Човешкият организъм е способен да натрупва запаси от витамин А за една година. Въпреки това има болести, които се дължат на неговия недостиг. Използва се за лечение на различни кожни и очни бо­лести, но само под лекарски контрол, тъй като вследствие на предозиране може да възникнат нарушения в организма.Калцият е много важен елемент за човешкия организъм. Съ­държа се в голямо количество главно в костната тъкан и зъбите и в по-малко количество в кръвта. Тялото на възрастния човек съдържа около 1200 г калций под 4 ордата на различни съеди­нения Главното му предназначение е да обновява костната тъкан заедно с витамин D, който не се съдържа в плодовете. Недо­стигът на калций е причина за сериозни нарушения при образу­ване на костите, за смущения в нервната система и др. Необходимото дневно количество е 800 мг, но по време на бременно и кърмене разходът му се увеличава. Калций се съдържа глави в млякото, изварата, в различните видове сирене и по-малко плодовете. Желязото има най-голямо значение за образуване на кръвта Съдържанието му в 1 кг плодове е от 10 до 12 мг. От всичко казано дотук виждаме, че плодовете имат голям значение за нашия живот, тъй като не само разнообразяват храм вата ни, но и доставят абсолютно необходими за здравето и би вотът ни вещества. Това от своя страна е свързано с хубавия вид на кожата и тена на лицето. Благоприятното влияние на плодовете поради богатото им  съдържание на витамини е познато отдавна в комети ката. Особено важен е витамин, С който е свързан с пигмента циста на кожата, подпомага заздравяването на раните, укрепя кръвоносните съдове, влияе благоприятно върху растежа на док, тате, и на косата. Ако в зимната храна не е бил, а достатъчно количество, често се наблюдава. т. нар. пролетна умора, засягащ U кожата, която става отпусната и бледа. Затова в интерес н здравето и красотата се препоръчва храната да бъде богата плодове през всички сезони. Благоприятните резултати от прякото външно въздействие н, плодовете върху кожата са познати също от стари времена. Г съвременната козметика ще намерим много рецепти за използва на различните видове плодове. Знае се, че плодовете струват благоприятно върху кожата не само поради богатото 6 съдържание на витамини, но и поради наличието на различи органични киселини, Пекин, гликоза и на ароматични масла, Кото са полезни за кожата и са ефикасни само при използване етрясно състояние.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Плодове За Здраве И ХубостРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)