Основни Правила При Избора На Подходящи Тапети

Основни Правила При Избора На Подходящи Тапети

Макар че решаващ критерий остава личният вкус при опреде­лената цел, която искаме да постигнем с тапетите, няма да бъде излишно да си припомним някои най-общи правила: 1. Мотивите на тапета изглеждат различно при дневно и при изкуствено осветление, затова нека не забравяме да преценим какво е впечатлението и през деня, и вечерта. 2. Малка мостра от тапета никога не ни дава възможност да. Отгатнем точно общото впечатление. Затова ако се колебаем, трябва да погледнем развито руло, поставено до стената. Тази проверка е много важна и без нея никога решението ни не може: да бъде достатъчно обективно. Когато преценяваме дали тапетите са подходящи, трябва да, изхождаме не само от естетическия им вид, но и от влиянието на цветовете или мотивите върху общия вид на помещението. 3. Малките и тесни помещения, които искаме оптически да. увеличим или разширим, облепваме в светли, ясни тонове. Ако цветът на мебелите или на всички останали вещи разрешава, предпочитаме светлите оттенъци на синьото, с което постигаме най-голям ефект. По отношение на мотивите — предпочитаме да бъдат дребни и не много ярки. За малките помещения избягваме? ефектни, ярки тапети, колкото и да са красиви. 4. Тапетите с едри мотиви върху ярък фон оптически нама­ляват твърде големите и просторни помещения. Най-голям ефект постига при комбинация с червен цвят. Прекалено ефектните големи мотиви крият опасност от създаване, па неспокойна ат­мосфера в помещението. 5. Ниските помещения изглеждат по-високи, ако тапетите са с отвесни линии. Подходящите тапети залепваме до самия таван,, който боядисваме със светла, най  - добре бяла боя. 6. Обратен ефект ще получи с хоризонтално тапети.Общото впечатление се засилва още повече с тъмни цветни. Добре е, когато съчетаем цветния тон на тапетите с цвета на тавана. Тавана можем да снижим оптически, ако облепим с тапети и него или ако завършим тапетите на разстояние 6—8 см.под тавана.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Основни Правила При Избора На Подходящи ТапетиРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)