Нещо За Прането И Гладенето

Нещо За Прането И Гладенето

При съвременните, добре организирани комунални услуги за химическо чистене и пране грижата за прането отпада в повече­то семейства. Преди да занесем дрехите в пункта, първо ги под­реждаме, отбелязваме брои и вида им и записваме датата, когато трябва да ги получим чисти. Никои предпочитат да перат в соб­ствените перални машини и всичко—от накисването, прането и сушенето до гладенето — правят в къщи. Не бива да забравяме, - че днес бельото е не само от естестве­ни_памучни, ленени и целулозни, — но и от изкуствени влакна, като салон, найлон, орли, косил, Теплен и постоянно умножа­ващите се на пазара нови видове текстил, изработени от смене­ни влакна или комбинирани с нишки от различни материали. От­делните видове текстил не може да се перат по еднакъв начин. Някои изискват по-големи грижи, други са по-издръжливи. Съоб­разно с това трябва да се избират и препаратите за пране, а целият процес на прането да се приспособява към качествата па влакната.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Нещо За Прането И ГладенетоРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)