Нещо За Поведението В Обществото

Нещо За Поведението В Обществото

Преди да решим да каним гости, по какъвто н да било повод първо проверяваме дали имаме всичко потребно за целта. Никога не каним повече гости, отколкото можем да настаним удобно. На гостите отварят вратата домакинът или големите деца. Донесените цветя слагаме във ваза и поставяме на видно място. Проявяваме радост от получения подарък и го отваряме по възможност най-бързо. На новодошлите не предлагаме веднага силни напитки в го­лямо количество, защото не знаем дали са яли наскоро. Стремим се да разпределим гостите така, че съпрузи или приятели да не седят цяла вечер един до друг. Разговорите на­сочваме по такъв начин, че присъстващите да се забавляват взаимно. Не изморяваме гостите с дълги „продукции", изнесени от на­шите „талантливи" рожби, или със снимки и филми. Домакинът п домакинята обръщат еднакво внимание на всички. Към доброто възпитание спада и изкуството да се изслушват другите. Не прекъсваме забавата или разговора с тичане насам-натам, пито с прекалено внимание и подканване. При запознаване представяме винаги по-младия на по възрастния п мъжа на жената, но ако мъжът е особено известна личност — обратно. По време на обеда или вечерята поддържаме лек разговор, но не говорим прекалено високо и не шепнем. Ястията поднасят винаги от лявата страна, а напитките — от дясната.

Снимка: www.canwestpropane.com
Автор: Мартин Петров

Нещо За Поведението В ОбществотоРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)