Между Четирите Стени

Между Четирите Стени

При обзавеждането на нашия дом съвсем естествен е стреме­жът да създадем приветлива, приятна и уютна обстановка. Това обаче не се постига никак лесно и изисква твърде много време. Ако искаме да имаме приятното чувство, че домът ни задоволя­ва всички наши потребности за култура на бита, трябва да бъдем в постоянен личен контакт със средата, в която живеем или в която обичаме да се връщаме. Ако търсим път за осъществява­не на нашите представи, не бива още от началото „да вдигаме мерника" много високо! Успех ни осигурява предимно дребният детайл, който създава приятна, успокояваща атмосфера на дома. Жената със своя вроден усет създава от четирите стени уютен дом! Когато търсим път за украсяване на жилището, първо се на­сочваме към вътрешните му стени. Тук имаме най-разнообразни възможности да реализираме художествени идеи, които влияят значително върху атмосферата в помещението. Не бива да забравяме и картините, конто са едни от най-че­сто срещаните елементи на украсата. Но дори и хубавата карти­на или репродукция може да дразни или да не подхожда на интериора, ако не познаваме основните правила за закачване на картини, керамика или декоративни чинии. Така например малка картина никога не се закачва самостоя­телно в средата на празна стена. Картините поставят приблизително на височината на очите, над някаква мебел, разположен до стената, или между два про­зореца, така че те да образуват тяхната естествена рамка. Голямата картина изисква не само голяма стена, но й голямо помещение. В противен случай може да потисне целия интериор. Чрез ефектна комбинация от група картини, най-добре на об­ща тема, може да украсим най-голямата стена на стаята. Най-под­ходящото подреждане на отделните елементи като цяло можем да преценим, като отстъпим на известно разстояние. За да се подре­дят на една стена картини, рисувани с различна техника, ну­жен е много изискай вкус. Остъкляването на картини, рисувани с маслени бои, е грубо нарушение на всички правила. Хубавата картина изпъква най-добре върху неутрален, све­тъл фон. Тъмният фон или ярките фи­гури на тапетите изи­скват грижлив подбор на картините и рамките. Съвременният интериор изисква обикновено модерни, прости рамки. Украсените, позлатени рамки са подходящи предимно за стилните мебели. Когато подреждаме картини и декоративни предмети, избягва­ме строгата симетрия, която въздейства отегчително, скучно. Картините трудно се съчетават с пъстри завеси. Някои картини изпъкват с цялата си красота от известно раз­стояние, а други са очарователни в непосредствена близост. Ко­гато преценяваме къде да поставим картините, важно е и това условие. Всички картини се повреждат от преките слънчеви лъчи. Интересен ефект се постига, когато лампата свети пряко вър­ху някоя картина. Най-подходящото място намира чрез налуч­кване. Комбинирането на картина с декоративно огледало или сте­нен часовник също изисква много внимателна преценка.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Между Четирите СтениРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)