Лале

Лале

Лалето е едно от най-често отглежданите цветя в целил свят. В Средна Европа е донесено от Турция през средата на XVI в. В резултат, па големите грижи, па градинарите са получени хиля­ди видове лалета с най-различен цвят и форма. Радостта от букет лалета е сравнително кратка, тъй като те не издържат във ваза дълго. Берем ги сутрин или вечер и избира­ме само още свитите в пъпки лалета, а после незабавно ги натопяваме в студена вода  чак  до  цвета.  Преди да ги подредим във ваза отрязваме стъблото косо и внимаваме водата да по­крива само 7з от него. Колкото по-дълго лалетата са извън во­дата, толкова по-бързо увяхват. Водата оставяме във вазата по възможност по-дълго време, докато е чиста и прозрачна. По-доб­ре е да поставяме цветята в хладни помещения, далеч от пряка слънчева светлина.

Снимка: prowinwall.net
Автор: Мартин Петров

ЛалеРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)