Кой Какво Ще Прави?.

Кой Какво Ще Прави?.

Най-добре е да планираме работата на масата, когато е събра­ло цялото семейство. Всеки получава определена задача според възрастта, силите и останалите си задължения. Недопустимо е Майката, която ходи на работа, винаги да бъде двойно натоваре­ла,— и в службата, и в къщи. Който иска да яде, трябва да знае. Продуктите се купуват и носят в къщи и че след ядене съдовете се мият. Хубаво е да напишем и закачим някъде възло­жените задължения, та никой нищо да не забравя! Най-добре е Въведем определена форма на контрол, подходяща за цялото семейство, например да слагаме точки за изпълнението на сед­мичния план. Полезно е от време на време да преразпределяме Удълженията, за да не станат стереотипни и да не омръзват.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Кой Какво Ще Прави?.Рейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)