Когато Обзавеждаме Ново Жилище

Когато Обзавеждаме Ново Жилище

Съвременните мелели и домакинските уреди се поддържат лесно и облекчават работата ни при почистването. Обзавеждане­то на кухнята сега е много рационално — тя е едновременно склад, работилница и място за миене, така че си спестяваме вре­ме, енергия и излишно ходене насам-натам. Гладките мебели без излишна резба и украса, върху които се задържа прах, се почи­стват твърде лесно; кухненските пособия имат опростени и функ­ционални форми, пластмасовите повърхности на масите и на ос­таналите кухненски мебели са много практични, защото отговарят на механическите изисквания и понасят сравнително висока тем­пература, а за почистването им са достатъчни вода и влажна кър­па. Тапицираните мебели, които нямат излишни чупки и не са украсени с копчета и шнурове, лесно се почистват от прах. Още " по-лесно се поддържат мебелите с подвижни възглавници. Когато купуваме абажур, не бива да забравяме, че рефлекторите, ако са разтворени нагоре, лесно се прашат и привличат мухите, а пласт­масовите само като се избършат с влажна кърпа, стават като но­ви. Пътеките и постилките на пода в хола трябва.да бъдат тол­кова широки, че да не става нужда краят на паркета да се лъс­ка допълнително, а мебелите (шкафове, гардероби и др.) да се отместват от стената при всяко чистене. Вместо завеси от плат, чието пране е изморително и отнема много време, в банята, кухнята и детската стая може да сложим пластмасови завеси, които лесно се почистват. Пердетата от изкуствени тъкани се перат лесно, като само се накисват в сапуне­на вода и се изплакват. След сушенето не се гладят.Колкото по-големи са еднородните пространства в помещения-то, толкова по-лесно се чистят подовете, подовите настилки и килимите. Затова се препоръчва мебелите да се подредят в т. нар. стена, която спестява много място и побира книгите, ра­диото, телевизора, магнетофона и т. н. Шкафовете трябва да бъ­дат върху високи крака, за да можем да чистим под тях, без да се навеждаме излишно, или да стигат до пода, а масите и столовете да бъдат леки, за да се преместват без усилия. Напо­следък вече не е модерно (нито необходимо) стаите да се претъпкват с мебели, които затрудняват почистването. .Мебелите и произведенията на художествените занаяти с ясна, опростена линия облекчават труда ни и позволяват да подредим стаите красиво и с умение, а винаги остава възможност да проявим личния си вкус с някое подходящо допълнение.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Когато Обзавеждаме Ново ЖилищеРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)