Хладилникът В Нашия Дом

Хладилникът В Нашия Дом

Модерният хладилник е вече почти незаменима част от съв­ременното домакинство. Според специалистите за всеки член от семейството ще е необходим в най-близко бъдеще по 50—70 л полезен обем на хладилника. За да предотвратим излишните загуби и да използваме всички възможности, които ни предлага модерният хладилник, нека си припомним някои важни правила: — В хладилника съхраняваме само пресни и здрави храни, ка­то знаем, че охлаждането не може да попречи на процеса на разпа­дане под действие на микроорганизмите, нито да го спре, а може само да го забави. Затова е добре да подчертаем пак ограничена­та трайност на вляното месо, което не се държи повече от 12 часа. — Някои продукти трябва да слагаме в хладилника веднага след купуването. Това е безусловно изискване за замразените храни — например бройлерите. Още в магазина ги завиваме в ня­колко листа хартия, тъй като тя има добра изолационна способ­ност, а в къщи веднага км слагаме на най-студеното място в хладилника или в камерата. храна оставяме първо Да изстине й тогава прибираме в хладилника. Топлото ядене влияе зле върху охлаждащото устройство, нежеланите миризми се абсорбират от останалите продукти и освен това се образува повече лед. — Продуктите трябва да бъдат опаковани и за­творени в подходящи съ­дове. Така се предпазват от чужди миризми и от изсъхване, както и от него. Приятното въздейст­вие на кислорода във въз­духа. Това се отнася пре­димно за маслото и за останалите мазнини. Про­дуктите със силна мириз­ма или с високо съдър­жание на вода затваряме особено грижливо. — Плодовете слагаме в торбички, на които изрязваме няколко малки отвора за проветряване. Зеленчу­ците съхраняваме по същия начин или ги увиваме в алуминиево фолио. Добре е да разполагаме с комплект съдове от стъкло или пластмаса, които дават възможност да се използва по-добре це­лият обем на хладилника. За някои храни, като колбаси и големи парчета сирене, най-подходящо е алуминиевото фолио. Когато нареждаме продуктите на няколко слоя, внимаваме да осигурим достатъчен достъп за циркулиращия въздух. — Стремим се да манипулираме в отворения хладилник по възможност най-кратко време. Веднага след това затваряме вра­тата. Хладилникът изисква просто, но редовно поддържане. Кога­то се натрупа лед повече от 1 см, ефектът от охлаждането на­малява и трябва да размразим хладилника. Използваме случая да измием стените му със сапунена вода или с оцетен разтвор. Преди да включим, подсушаваме добре всичко. Модерните замразяващи боксове са ценно допълнение към кухненското обзавеждане и дават възможност за продължи­телно съхраняване на замразени храни и за консервиране чрез замразяване, по са все още рядкост в нашето домакинство.New Picture (17)

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Хладилникът В Нашия ДомРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)