Фъстък

Фъстък

Като подправка и храна се използват семената на едно­годишното растение подземен фъстък, от сем. Бобови, което е тревисто и достига на височина до 50 см. Негово отечест­во се смята Бразилия. Култивира се в много страни с тропичес­ки и субтропически климат. Семената на фъстъка са изключи­телно вкусни и са без мирис. Те съдържат 40 до 50% тлъсто ма­сло, 25 до 30% белтъчини, захари, смоли и др. Прилагат се про­тив атеросклероза, за тонизиране на организма и др. Стритите едри семена се употребяват за посипване на сладки и солени печива. В кулинарията понякога с фъстъци се заместват ле­шниците и бадемите при приготвяне на сладкарски произведения. В някои страни фъстъченото брашно се използва като подправка и храна вместо месо.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

ФъстъкРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)