Декоративни Стени

Декоративни Стени

Това е нова и модерна форма, която се прилага все по-често, предимно в новите жилища, обзаведени със съвременни мебели, отличаващи се главно с простота на формата и с функционалност. Такова обзавеждане е приемливо и изцяло отговаря на изисква­нията за култура на нашия бит, но понякога може да строго и сковаващо. Една от многото възможности за използване семплите линии на мебелите, за да постигнем иска­ния контраст, са декоративните стени, облепени с ефектни, ярки тапети. Този начин е подходящ предимно за големи поме­щения, които не са препълнени с мебели. Обикновено изразител­ният декоративен тапет покрива тази степа па стаята, която няма врати и прозорци. Цветът и мотивите на останалите стени умиш­лено отстъпват на заден план. Трябва грижливо да подберем цветните тонове на декоративната стена, за да хармонират с оста­налото обзавеждане.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Декоративни СтениРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)