Автоматична Пералня С Програмно Устройство

Автоматична Пералня С Програмно Устройство

Автоматичната пералня с програмно устройство облекчава мно­го труда ни. Практически тя извършва вместо пас цялата работа. Ние трябва само внимателно да изберем подходящата програма, за да се изперат дрехите добре, а финото бельо и синтетичните тъкани да Ке се повредят. Автоматичната пералня се инсталира от квалифициран специа­лист, а ние се запознаваме с нейното функциониране. Същевре­менно проверяваме твърдостта на водата—нейният състав опре­деля количеството на използваните перилни препарати, а в някои случаи налага да се прибавят омекоти тели. Автоматичната пералня изисква грижливо разпределяне на не­чистите дрехи в зависимост от програмите й. Най-добре е пране­то да се разпределя още при събирането му. На подходящо мяс­то закачваме обемисти платнени торби с четливо означение на съдържанието. Когато се събере необходимото количество, може да използваме пълния капацитет на пералнята. Предварителното разпределяне е целесъобразно и по други причини. Не е редно например нечистите дрехи от тъкани, които след това не изис­кват гладене, да се хвърлят смачкани в общия кош за пране. По­някога е по-добре мръсните ризи и други части на облеклото Да се слагат на закачалка и на определено място. Препълването га пералнята може да предизвика някои усложнения. Дрехите не се изпират равномерно, тъй като сапунената до Да няма възможност да проникне достатъчно на всички зацапани места. Триенето на дрехите е прекалено и може да се отрази не­благоприятно на качеството и трайността им. По време на пране­то цветните дрехи може да из светлеят в някои гънки. Тъканите, които след пране обикновено не се гладят, може да получат неотстраними гънки Препълнената пералня не само ограничава движението на прането, но и затруднява циркулирането на сапунената вода, кое­то е важно условие за доброто изпиране. Капацитетът на пералнята се определя от вида и големината й (2,5—5 и се отнася само за сухо, леко зацапано пране. Ако напълним пералнята догоре с раздиплени дрехи и след това ги претеглим, ще установим, че теглото им е малко под максимал­ната предвидена граница. Такова количество на съдържанието е най-подходящо. Когато слагаме дрехите в пералнята, редуваме последователно по-големи и по-малки парчета. Прането не бива да се тъпче или навива. Ако предварително е било накиснато, пълним пералнята само до половината. Ако е много зацапано, слагаме още по-мал­ко количество. Да се сложи по-малко количество дрехи в пералнята не е грешка, въпреки че в такъв случай работният процес се удъл­жава. Когато прането е по-малко от предвиденото количество, използваме по принцип същото количество перилен препарат. Ако употребим по-малко препарат, отколкото е посочено в указанията, съществува следната опасност: а) по-зацапаните места да не се изперат добре и разтворената нечистотия да се полепи по цялото пране; б) мазнините да се разтворят, но веднага пак да се полепят по останалите дрехи, предимно по шевовете и гънките. А ето и приблизителното тегло на някои видове дрехи: 1 комплект спално бельо 1400 г 1 риза 320 г. 1 покривка 450 г 1 блуза 120 г. 1 кърпа 450 г 1 пижама 450 г. 1 пешкир 200 г 1 нощница 360 г. Кофа с обем 10 л, напълнена добре със сухо бельо, тежи 2,5 кг нето.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Автоматична Пералня С Програмно УстройствоРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)